klachten

Een klaagschrift is het schriftelijk tot uiting brengen van een klacht.Klachtrecht gaat verder dan recht van petitie Er is recht op antwoord van de instantie waarbij er geklaagd wordt

Een klaagschrift is het schriftelijk tot uiting brengen van een klacht.Klachtrecht gaat verder dan recht van petitie Er is recht op antwoord van de instantie waarbij er geklaagd wordt Het klachtrecht ten opzichte van een bestuursorgaan is geregeld in hoofdstuk 9 de wet bestuursrecht. Naast het hieronder uiteengezette interne klachtrecht bij het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd is er nog het externe klachtrecht

Klachten Financiële Diensten

Klachten Financiële Diensten Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het Nederlandse klachteninstituut waar consumenten terecht kunnen voor klachten over financiële instellingen.

Discriminatie klachten

Discriminatie klachten de oorspronkelijke betekenis discriminatie het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen

Als u een probleem heeft met de gemeente, dan kunt u een klacht indienen

Als u een probleem heeft met de gemeente, dan kunt u een klacht indienen Bij de desbetreffende gemeente waarover u de klacht heeft. De overheid (gemeente) moet ervoor zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures juist worden uitgevoerd en toegepast.
 

Gesponsorde koppelingen

Klachten onderwijs

Klachten onderwijs In deze rubriek, vindt jij als student precies waar je heen moet met jou klacht!

Klachten onderwijs, speciaal voor studenten

Colportageklachten

Klact indienen Politie

Spamklachten

Spamklachten Heeft u spam ontvangen? Berichten waar u niet om heeft gevraagd? Op deze website kunt u klachten over spam indienen. Bovendien kunt u lezen wat spam is, welke regels gelden voor het versturen van berichten

Nieuws over Klachten.

Nieuws over Klachten. Hier vindt u nieuws m.b.t. klachten,

Klachtenblogs

Televisieprogramma's

Klacht over televisieprogramma, film, DVD of game?

Klacht over televisieprogramma, film, DVD of game? Waar kan ik een klacht indienen over een programma op de televisie (tv) of de radio?

Klacht over televisieprogramma film, DVD,Game?

NS Klachten, meld u klacht over de NS op de volgende website's.....

NS Klachten, meld u klacht over de NS op de volgende website's..... Heeft u een NS klacht? meld u klacht over de NS via onze startpagina http://klachten.startpagina.nl

Over de klachten pagina

De Klachten.startpagina biedt een overzicht van alles wat met klachten te maken heeft. Directe links naar sites waar u uw klachten kwijt kunt, links naar forums van andere klagers en algemene informatie omtrent klachten en disputen. Een klaagschrift is het schriftelijk tot uiting brengen van een klacht. Klachtrecht gaat verder dan recht van petitie, want er is recht op antwoord van de instantie waarbij er geklaagd wordt. Het klachtrecht ten opzichte van een bestuursorgaan is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Naast het hieronder uiteengezette interne klachtrecht (bij het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd) is er nog het externe klachtrecht: bij een andere instantie dan het betreffende bestuursorgaan, de Nationale Ombudsman en gemeentelijke ombudslieden.

Laatste update:
15 november 2018

Over de beheerder

Voorbeeld van een klachtenregeling elders Van de ontvangende instantie wordt verwacht dat: de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk wordt bevestigd; de klacht tijdig en door een niet bij de klacht betrokken persoon wordt afgehandeld; de klager wordt gehoord; deze een gemotiveerd antwoord krijgt. Als u uw brief heeft opgestuurd krijgt u binnen enkele dagen/weken een bevestiging van ontvangst van de desbetreffende klachtencommissie. Na weer enige tijd krijgt u een brief waarin vermeld wordt of uw klacht in behandeling wordt genomen. Men geeft tevens een korte omschrijving van uw klacht en men vermeldt daarbij tegen wie u de klacht hebt ingediend en wie de verweerder is. Uw klacht krijgt nu ook dikwijls een nummer. Heeft u meerdere klachten ingediend tegen verschillende personen zult u soms ook verschillende nummers krijgen. Wordt uw klacht niet in behandeling genomen dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Contact met de beheerder

Nieuws Economie