Draai voor klassieke weergave

Over de klachten pagina

De Klachten.startpagina biedt een overzicht van alles wat met klachten te maken heeft. Directe links naar sites waar u uw klachten kwijt kunt, links naar forums van andere klagers en algemene informatie omtrent klachten en disputen. Een klaagschrift is het schriftelijk tot uiting brengen van een klacht. Klachtrecht gaat verder dan recht van petitie, want er is recht op antwoord van de instantie waarbij er geklaagd wordt. Het klachtrecht ten opzichte van een bestuursorgaan is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Naast het hieronder uiteengezette interne klachtrecht (bij het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd) is er nog het externe klachtrecht: bij een andere instantie dan het betreffende bestuursorgaan, de Nationale Ombudsman en gemeentelijke ombudslieden.


Laatste update:
15 november 2018

Over de beheerder

Voorbeeld van een klachtenregeling elders Van de ontvangende instantie wordt verwacht dat: de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk wordt bevestigd; de klacht tijdig en door een niet bij de klacht betrokken persoon wordt afgehandeld; de klager wordt gehoord; deze een gemotiveerd antwoord krijgt. Als u uw brief heeft opgestuurd krijgt u binnen enkele dagen/weken een bevestiging van ontvangst van de desbetreffende klachtencommissie. Na weer enige tijd krijgt u een brief waarin vermeld wordt of uw klacht in behandeling wordt genomen. Men geeft tevens een korte omschrijving van uw klacht en men vermeldt daarbij tegen wie u de klacht hebt ingediend en wie de verweerder is. Uw klacht krijgt nu ook dikwijls een nummer. Heeft u meerdere klachten ingediend tegen verschillende personen zult u soms ook verschillende nummers krijgen. Wordt uw klacht niet in behandeling genomen dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.


Contact met de beheerder